Конкурс за млади художници и фотографи "Път на младите"

Културен център „Бялата къща” обявява конкурс за млади художници и фотографи „Път на младите”. Целта на конкурса е да даде възможност на млади творци да покажат творчеството си в залите на културен център „Бялата къща” в периода 2017 – 2019 година, когато нашият град се готви за „Европейска столица на културата”. Центърът ще представя нови автори и ще им помогне да се изявят и утвърдят, като популяризира работата им пред широката публика.                 

ИЗИСКВАНИЯ: 

В конкурса могат да участват творци, които…

  • ⦁са на възраст от 18 до 35 години
  • ⦁работят в областта на живописта, графиката, скулптурата и фотографията 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • ⦁Автобиография със снимка, телефон, e-mail  за  контакт.
  • ⦁Снимки на максимум 5 собствени творби 

Изпращайте документите си на e-mail: mladiartisti@artwhitehouse.com

ЕТАПИ НА КОНКУРСА:

  • І етап   –   до 30 ноември 2016 – приемане на кандидатурите  по електронен път.
  • ІІ етап  -   до 10 декември 2016 – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю
  • ІІІ етап –  2017 и 2018 – всеки от одобрените автори ще участва с изложба в залите на културен център „Бялата къща”.

ІV етап –  2019 - обща изложба на всички автори, участвали в проекта

За повече информация: 0895 782 861, 0892 29 38 35

Път на младите