ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОТО САЛОН СТАРТ ФОТО СОФИЯ 2016 - до18.05.2016

София старт фотоВтори международен фото салон Старт фото София 2016 се провежда под патронажа на Международна федерация за фотографско изкуство /FIAP/ № 2016/241 и Фотографска Академия България "Янка Кюркчиева" /НСФА/. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Участие в конкурса могат да вземат любители и професионалисти от цял свят. 

РАЗДЕЛИ:
Отворен - /M/ - черно-бяла, монохромна фотография /дефиниция на FIAP/
Отворен - /C/ - цветна фотография
Тема 1 /N/ - "Природа"
Тема 2 Спорт /S/

Подтема – Борба - "Светът и ние спасихме олимпийската борба" /Sw/
Тема 3 /P/ - "Хора и улици" 

ИЗИСКВАНИЯ:
Това е дигитален салон. Всеки кандидат се приема при изпращане на:
1. Попълнен формуляр за участие, изпратен по някой от следните начини:
1.1. Чрез оn-line формата за участие в сайта на фотосалона / www.sofiastart-photo.com /;
1.2. Изпратен на ел. поща / info@sofiastart-photo.com ;
1.3. Изпратен на адрес: СТАРФО Бончук и Син, ул. “Костенски водопад” 1А, ет. 9, ап. 26, 1404 София, България.
2. Фотографии (до 4 за раздел: 8-битов цвят, формат *.jpg *.jpeg, в sRGB профил или в ICC профил – препоръчително, мин. 3000 px по дългата страна, 300 dpi., без рамки, подписи и водни знаци. Файлове над 5 MB няма да бъдат приемани) подадени по следните начини:
2.1. Качени в on-line формата за участие на сайта на салона / www.sofiastart-photo.com /;
2.2. Изпратени на електронната поща / info@sofiastart-photo.com / ;
2.3. Записани на CD (не се връща) и изпратен на адрес: СТАРФО Бончук и Син, ул. “Костенски водопад” 1А, ет. 9, ап. 26, 1404 София, България.
3. Платена такса за участие по 1 от следните начини:
3.1. On-line плащане чрез PayPal система;
3.2. По банкова сметка / BG88FINV91501016192076 FINVBGSF / - приложете копие на документа; 

Повече информация можете да намерите на сайта на организаторите - http://www.sofiastart-photo.com/bg/index.php