Фотоизложба - конкурс „КУКЕРЛАНДИЯ” 2016

КукерландияРегламент на Фото изложба-конкурс “Кукерландия 2016” - 12то поредно годишно издание 

Организатори и спомосъществуватели:
Община Ямбол, Община Тунджа, Ямболска регионална туристическа асоциация /ЯРТА/,  галерия “Жорж Папазов” – Ямбол, ArtPritShop.eu, Приключенска еко - фото академия на сдружение "Еко Норд", Dynaphos България, Vagabond медия


До участие се допускат фотографии на български и чужди автори. Могат да бъдат черно-бели и цветни снимки, без ограничение на използваните технологии. Фотографиите илюстрират традиционните маскарадни игри в България и Европа. Един автор може да участва с максимум 5 творби. 

Участниците трябва да качат своите снимки ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ на сайта www.kukerlandia.com. Размерът на снимките, които се предоставят, не трябва да надвишава 600х600 пиксела. Файловете са с големина до 350 КВ, във формат JPEG.


След подбор и селекция на фотосите, извършено от авторитетно седем членно жури, в салона на изложбата-конкурс ще бъдат допуснати до 45 снимки. Авторите, чийто творби са номинирани, ще бъдат информирани на посочения от тях e-mail за контакт. Следва авторите, да изпратят оригиналните файлове на одобрените снимки на електронен адрес kukerlandia@gmail.com във възможно най-кратък срок от получаването на уведомителното писмо. Неполучаването на оригиналния файл на снимката, както и на попълнената и собственоръчно подписана декларация (Declaration2016.doc ) води до дисквалификация на снимката.Одобрените фотографии ще се приемат само в електронен вид, като JPG или TIF файлове с достатъчно добро качество за печат с размер  40х60 см.

Препоръчваме файловете да са с размер не по-малък от 4000 pix по дългата страна, в RGB, с прикачен цветен профил.
Снимките ще бъдат отпечатани от организаторите на EPSON Stylus Pro 7900, хартия Katana Luster 290 с размер максимално близък до 60х40 см. в ArtPrintShop.eu

Окончателното журиране за наградите ще се извърши сред всички отпечатани снимки, участвуващи в изложбата в галерия “Жорж Папазов” в гр. Ямбол.
Снимките ще бъдат оценени от авторитетно жури в седем членен състав. Оценяването ще се извърши чрез точкова система от 1 до 10 за всяка творба, независимо, от всеки член на журито. Резултатите се сумират, като тези снимки с най-висок аритметичен сбор от съответните оценки на членовете на журито печелят съответния приз. При равен брой точки, оценката на Председателя на журито има приоритет.
С цел максимална обективност при журирането снимките качени за предварителна селекция и снимките отпечатани за изложбата ще бъдат анонимни до произнасяне решението на журито. Имената на авторите ще са достъпни само за администратора на сайта и един член на организационния екип. 
Откриването на Фото изложба-конкурс “Кукерландия 2016” и връчването на наградите ще се състои на 27.02.2016 г. от 13.00 часа в галерия “Жорж Папазов” - гр. Ямбол.
 
Организаторите си запазват правото: 
Да не допускат до участие в изложбата снимки които не притежават нужните технически качества. 
Липсата на собственоръчно подписана Декларация, ще възпрепятствува участието в “КУКЕРЛАНДИЯ”. 
Няма да бъдат оценявани снимки, които не отговарят на регламента на конкурса. 
Няма да бъдат допуснати до конкурса и снимки, участвували в предишни издания на “Кукерландия”.
Не се допускат до участие в конкурса фотографии на участници в журито и свързани с тях лица.

Награден фонд, осигурен от организаторите:
- Първа награда: 750 лв.
- Втора награда: 550 лв.
- Трета награда: 400 лв.
- Специална награда, за снимка от “Маскараден фестивал - Ямбол”: 400 лв.
- Специална награда, за най-млад фотограф допуснат до участие в изложбата: 250 лв.
- Дипломи за участие и призови награди.

Повече информация може да намерите в сайта на организаторите - http://kukerlandia.com