Откриване на моята фото изложба "Капка вода – миг живот” в Стара Загора

Фото изложба Капка вода - миг животВ 17:30 часа на 22.03.2013 г. беше открита втората моя фотоизложба. „Капка вода – миг живот” е  посветена на Деня на водата 22 март и 2013 – Международна година на водното сътрудничество. Тя ще остане във фоайето на община Стара Загора до 5 април. В нея съм представила 26 пейзажни фотокартини, основно от България и няколко от Хърватия. Освен красивата природа, във всички тях присъства водата като свързващ елемент. Могат да се видят магически пейзажи от язовир „Широка поляна”, яз. „Доспат”, яз. „Тополница”, яз. „Братаница”, Плитвичките езера в Хърватия и др. Надявам се тази красота да накара хората да се замислят над ценността, която представлява водата за живота на човечеството. От името на организаторите на фото изложбата - община Стара Загора, приветствени думи отправи Диана Атанасова - началник отдел „Култура и туризъм“. Изложбата ще е с благотворителен елемент. 30% от приходите от откупките на фотосите ще бъдат дарени на Сдружение ХепАктив - http://www.hepactive.org/. Цената на всяка фотография ще бъде 55 лева. Дарените средства ще бъдат използвани при организирането на групи за взаимопомощ и за създаването на информационни материали за болестта хепатит.

На 22 март по предложение на ООН от 1993 г. насам се отбелязва Световният ден на водата. Водата не е обикновен търговски продукт, а ценно наследство, което трябва да бъде опазвано. Въпреки, че две трети от планетата Земя е заета от вода, много малка част от тази вода е достъпна за и годна за пиене. Тази година денят на водата се посвещава на темата за Международното водно сътрудничество.

Целта е да се насърчи сътрудничеството в области свързани с водата. Достъпът до вода може да доведе до конфликт, но може и да е причина за сътрудничество и взаимопомощ. Управлението на водите и снабдяването с питейна вода може да помогне за преодоляване на културни, политически и социални напрежения, може да изгради доверие и социален мир между различните групи, полове, общини, региони или държави.

Всеобщият достъп до ефективни услуги на водоснабдяване може да допринесе за намаляване на бедността и до подобряване на условията на живот и шансове за образование.

Надявам се изложбата да се хареса на жителите и гостите на град Стара Загора.

Ето и снимки от откриването!

фото изложба Капка вода - миг живот  фото изложба Капка вода - миг живот  
 фото изложба Капка вода - миг живот      
 Откриване на фото изложбата Капка вода - миг живот откриване на изложбата   
  откриване на фото изложбата  Откриване на изложбата