Корекция на дефектите, предизвикани от обективите - LENS CORRECTIONS

LENS CORRECTIONS – това е една опция в софтуера за обработка на изображения, която предлага възможност да се компенсиртат несъвършенствата, откриващи се в почти всяко изображение. Те могат да бъдат потъмняване в близост до ъглите на снимката, изкривяване на иначе прави линии  или оцветяване близо до ръбовете на изображението (цветни аберации). Въпреки, че те често не са очевидни в оригиналната снимка, ползите от отстраняването им почти винаги са полезни. Корекциите обаче, също имат потенциал да направят изображението по-лошо, ако не се извършват внимателно, и в зависимост от идеята на фотографа, някои несъвършенства всъщност може да бъдат от полза.

Трите най-честите корекции на обектива са насочени към един от следните проблеми:

Винетиране, изкривявания, хроматична аберация

1.     Винетиране. Този дефект се появява под формата на прогресивно потъмняване към краищата на изображението.

2.     Дисторсия. Проявява се като огъване навътре или навън на правите линии.

3.     Хроматични аберации. Изглежда като хроматична аберация на цветовете заедно с високо контрастни ръбове.

Софтуер, като Adobe Camera RAW, Lightroom, Aperture, DxO Optics и PTLens, наред с другите възможности включват и възможвостта за корекция на обектива - LENS CORRECTIONS.

 

1. Винетиране

Винетирането се появява като постепенното намаляване на осветеността към ъглите на изображението и е може би най-лесното за отстраняване несъвършенство на обектива.
Винетирането може да бъде групирано в две основни категории:

Физическо винетиране. Често е непоправимо, освен чрез изрязване или ръчно изсветлявяне/клониране. Появява се като едно силно и рязко потъмняване обикновено само в краищата на изображението. Причинява се от големи филтри, сенник на обектива или други предмети, които физически блокират светлината близо до ръбовете на изображението.

Вътрешно винетиране. Обикновено е лесно поправимо. Появява се, като постепенно и често коварно потъмняване далеч от центъра на изображението. Причинява се от вътрешната изработка на конкретния обектив и камера. То обикновено е най-осезаемо при по-ниско F-число, с възможност за увеличение при широкоъгълните обективи и когато се фокусира върху отдалечени обекти. Цифровите SLR фотоапарати с кропнати сензори са по-малко податливи към винетиране, защото тъмните ръбове са отрязани (за разлика от използване на full-frame).

Корекция на винетиранито във Photoshop

Винетирането често може да се фиксира и изчисти по краищата на изоражението, като се използва плъзгача "Amount" от “Lens Vignetting”, въпреки че понякога може да се коригира и в центъра наизображението, с помощта на "Midpoint" плъзгача (но това рядко е необходимо). Понякога тази корекция ще доведе до увеличаване шума в изображението към ъглите, тъй като тази опция работи чрез ефективно прилагане на радиален неутрален филтър за плътност.

Изкуствено винетиране. Някои фотографи добавят изкуствено винетиране в техните снимки, за да привлекат вниманието към една основна тема, и да направят ръбовете на снимката да изглеждат по-малко резки.

2. Дисторсия (DISTORTION)

Дисторсия (на латински: distorsio, изкривяване) е оптически недостатък, вид аберация, при която линейното увеличение се променя по полето на зрението и се получава нарушение в подобието между предмета и неговото изображение. Правите линии се превръщат в криви. Дисторсията се проявява като бъчвовидна, възглавничковидна и перспектива. Този дифект  може да предизвика на иначе правите линии да изглеждат огънати активно или пасивно и може да повлияе на дълбочината на изображението:

Изкривявания във вид на възглавница. Те се появяват, когато иначе прави линии се изкривяват навътре. Обикновено, причинени от телефото обективи, или в края на телефото вариообектив.

Бъчвовидни изкривявания. Появяват се, когато иначе прави линии се изкривяват навън. Обикновено, причинени от Широкоъгълни лещи, или в най-широкия край на варио обектив.

Изкривявания на перспективата. Появява се, когато иначе успоредни линии се събират. Причинява се от фотоапарата, обикновено когато той не е насочен към хоризонта.
При пейзажи, изкривяването на хоризонта и дърветата са обикновено най-откриваеми. Поставянето на хоризонта в центъра на снимката може да помогне да се сведе до минимум появата на всичките три вида изкривяване.

За щастие, всяко от посочените по-горе видове нарушения е поправимо. Но това трябва да се извършва само когато е необходимо, например при категории, които включват прави линии или са силно геометрични. Архитектурната фотография често е най-чувствителна,  докато пейзажите не се влияят чувствително.

Софтуерът за редактиране обикновено предоставя плъзгачи за distortion и изкривяване на перспективата във вертикална и хоризонтална посока (Vertical/Horizontal) плъзгачи.

Корекцията на изкривяването  обикновено изисква изрязване на кривите ръбове и коригиране на рамката, което може да повлияе на композицията на снимката. Корекцията също преразпределя резолюцията на изображението; с отстраняване на възглавничковидното изкривяване, краищата ще станат малко по-резки (за сметка на центъра), а при бъчвовидното изкривяване, при корекция центърът ще изглежда малко по-рязък (за сметка на ръбовете).

3. Хроматични аберации (CA)

Хроматична аберация (CA) представлява нежелана дисперсия на светлината в различни оптични инструменти. Тя се появява като цветни ресни близо до високо контрастните ръбове в изображението. За разлика от първите две, хроматичните аберации обикновено са видими само при гледане на изображението на екрана в максимален размер, или при по-големи разпечатки. Хроматичната аберация е може би най-разнообразното и сложно несъвършенство на обективите, а разпространението му е силно зависимо от обекта. За щастие, CA може да бъде по-лесно откриваема, като я разпознаваме в най-малко три явления:

Странични хроматични аберации (Lateral CA) се получават, когато цветните съставни части на изображението са заснети в различни относителните размери, (но всички са в остър фокус). Аксиалните хроматични аберации (Axial CA), цветните съставки са с едни и същи относителни размери, но някои от тях не са на фокус.

При цветната аберация (Blooming), и двете от горе изброените аберации могат да се получат. Хроматична аберация – представлява нежелана дисперсия на светлината в различни оптични инструменти. Появата на този вид оптична аберация се дължи на различната степен на пречупване на оптичното стъкло за различните дължини на вълната от видимия спектър. Така например показателят на пречупване за сините лъчи е по-голям от този за червените, затова техният фокус е по-близо до главната плоскост на обектива, отколкото при червените, или с други думи съществува не един фокус, а съвкупност от фокусни разстояния за лъчите от различните цветове. При форографските обективи тези аберации се отстраняват със система от лещи с различен показател на пречупване.

Странични хроматични аберации. Те са най-лесно поправими. Появяват се, когато двуцветна хроматична аберация по радиалната посока от центъра на изображението и близо до ъглите на изображението. Цветовете са често циан / магента, заедно с синьо / жълто.

Аксиални хроматични аберации. Много трудни за премахване, или само частично с нежелани реакции на други места. Появяват се, като едноцветен ореол около всички страни на високо контрастните детайли в снимката. Ореола най-често е пурпурен.

Цъфтеж (Sensor Blooming). Обикновено тези дефекти не подлежат на корекция. Блумингът  е уникален феномен на цифровите сензори, които го причиняват. Обикновено се появяват в синьо или виолетово. Най-често се забелязват при компактни фотоапарати с висока разделителна способност. Класическият пример за появата на този вид дефект са ръбовете на върховете на дървета и зеленината срещу ярко светло небе.

Всички изображения се състоят от комбинация от горепосочените видове аберации, въпреки че техният относителен дял на разпространение може да се различава драстично в зависимост от обектите на изображението и обектива на камерата. Страничните и аксиалните CA са по-очевидни при евтини обективи, докато цветните аберации са  по-често срещани при по-стари компактни фотоапарати, като всички са по-видими при по-високи резолюции.

Въпреки, че страничните аберации и цъфтенето (blooming) обикновено се появяват еднакво около всички ръбове, те не изглеждат еднакво във всички посоки, в зависимост от цвета и яркостта на този конкретен ръб. Това често може да доведе те да бъдат объркани със страничните хроматични аберации. Страничната и аксиалната хроматична аберация понякога се наричат съответно напречна и надлъжна хроматична аберация.

Намаляването на хроматичните аберации, може да предизвика огромна разлика в рязкостта и качествота на изображението, особено близо до краищата на вашата снимка. Въпреки това, само някои хроматични аберации могат да бъдат изцяло отстранени. Важното е да се идентифицират и приложат подходящи инструменти за всеки вид поотделно - без да се правят другите да изглеждат по-зле. Например намаляването на аксиалната хроматична аберация в един регион (от погрешно използване на инструменти за странични аберации) обикновено ще направи външния вид на снимката по-лош в други региони.

Започнете с помощта на високо контрастните ръбове, близо до ъглите на изображението, като трябва да увеличите мащаба на снимката до 100-400% на екрана, за да се прецени ефективността на корекцията. Добре е да се започне със страничната хроматична аберация, с използването на червено/циан синьо/жълт плъзгачите за корекция, тъй като това е най-лесно. Тогава, всичко което остава трябва да бъде комбиниран резултат от аксиална CA и цъфтенето, причинено от сензора, които могат да бъдат намалявани с използването на "Defringe" инструмента във фотошоп. Ключът за постигане на най-добри резултати е да експериментирате с тези плъзгачи. Не очаквайте чудеса все пак, някои остатъци от blooming и аксиалните хроматични аберации почти винаги ще останат. Това е особено вярно при източници на светлина в нощта, звезди и преки отражения от метал или вода.

Автоматизирано коригиране на изображението (Automated lens correction)

Много от съвременните програми за обработка на RAW файлове имат способността да изпълняват LENS CORRECTION с помощта на предварително калибрирани параметри за широк  диапазон от камери в комбинация от обективи. Това може да бъде начин за пестене на много време, ако софтуерът който използваме има такъв инструмент. Adobe Camera RAW (ACR), Lightroom, Aperture, DxO Optics и PTLensall имат тази възможност в най-новите им версия.

Не се страхувайте да промените процента от 100% (при пълна корекция). Някои може да предпочетат да запазят малко винетиране и изкривяване, но напълно да искат да премахнат хроматичните аберации, например. При хроматичните аберации обаче, най-добри резултати, обикновено се постигат чрез продължаване в тази посока с ръчна фина настройка.

Ако използвате LENS CORRECTION като част от вашия работен поток за редактиране на снимки, реда, в който го извършвате може да повлияе на резултатите. Намаляването на шума обикновено е по-ефективно преди отстраняването на хроматичните аберации, но изострянето на изображението (sharpening) трябва да се извърши след това, тъй като то може да навреди на отстраняването на хроматичните аберации. Ако използвате RAW разработен софтуер, обаче, не се притеснявайте за реда, тъй като вашите действия ще си взаимодействат интелигентно.