Резолюция на изображенията

За да разберем този термин, очевидно трябва да започнем с някои физически ограничения на човешкото око. Нашето зрение е в състояние да дискриминира (разграничи) детайлите под определено ниво. Това е различно при различните хора, дори и при един и същ индивид e различно в различни дни, но повече или по-малко тази граница е около 200 точки на инч (80 точки/сантиметър).

Когато изображението се състои от точки, по-малко от посочените, те се виждат от нашите очи като един постоянен тон. На това се основава печатната ендустрия от няколко стотин години. Всяка снимка и всеки образ, който виждате в някоя книга, списание, календар и художествени репродукции се състои от точки мастило, с резолюции, които обикновено варират от 70 до 300 + точки на инч.

Какво е резолюция?

Цифровите изображения, независимо дали са получени директно от цифров фотоапарат или от филм, се подчиняват на едни и същи закони. Ако резолюцията, която се използва за да се направи печат е прекалено ниска, ще се "виждат точките", точно както понякога се случва с една фотография, отпечанана на ниско качествена вестникарска хартия.

Това, което виждаш накрая са пикселите. Това са дискретни елементи, използвани за улавяне на образа, създаден от обектива на камерата или устройствоно за скениране на изображения. Те са еквивалент на зърната, на старите филми. Проблемът идва, когато се опитваме да разберем връзката между това, което е снимано и това, което излиза след печат.

resize

Фигурата  по-горе показва диалоговия прозорец за размер на изображението в Photoshop. Информацията в прозореца ни казва, че камерата е заснела изображение, което е с 1600 пиксела ширина 1316 пиксела височина. Размерът на изображението е 6.02 мегабайта.

Промяна размера на изображението (Resampling Image)

Ако имаме поставена отметка пред Resample Image, при промяна на размерите в пиксели или на резолюцията имаме промяна и в размера на информацията в изображенеито. Когато намаляваме изображението, част от информацията се изтрива. При увеличаване на размерите, се добавят нови пиксели, което води до падане на качеството. Имаме възможност да изберем метода на интерполация за това как пикселите да се изтриват или добавят. Във всички случаи обаче това води до по-лошо качество на изображението.

Photoshop използва метод за интерполация, по който определя какъв цвят да зададе на всеки нов пиксел, базиращ се на цвета на съседните пиксели. Този метод може да бъде избран от падащия списък в долния край на диалоговия прозорец Image Size.

Nearest Neighbor - бърз, но по-неточен метод, който копира пикселите. Този метод е подходящ за изображения съдържащи линии, които не са загладени (not anti-aliased), възможно е да се получи назъбен ефект, който да стане видим при следващи манипулации върху изображенеито.

Bilinear - добавя пиксели като взема усреднения цвят от околните пиксели. Води до среден по качество резултат.

Bicubic - по-бавен метод, но по-точен. Базира се на изследването на цветовите стойности на околните пиксели. След по-сложните изчисления, се получават по-загладени цветови преливки отколкото при горните два метода.

Bicubic Smoother - добър метод за увеличаване на изображения, базиращ се на Bicubic интерполацията, но даващ по-загладени резултати понеже при увеличаване имаме известно пикселизиране на изображението.

Bicubic Shаrper- добър метод при намаляване на размера на изображението, базиращ се на Bicubic интерполацията с увеличено изостряне на детайлите. Този метод запазва детайлите в намаленото изображение.

Можем да укажем кой метод на интерполация да се използва по подразбиране от меню Edit/ Preferences/ General.

Ако имаме една снимка, която е с 9 инча широчина, височина 6 инча и резолюцията 240 пиксела на инч.Какво се случва, ако искате да промените някоя от стойностите за широчина, височина или резолюция или едновременно да промените другите две. Ако например сте променили височината до 6 инча ширината ще стане 4 инча и резолюцията 360 PPI, както се вижда по-долу.

Това е така, защото едно цифрово изображение не е с абсолютен размер или резолюция. Снимките имат определен брой пиксели на единица площ. Очевидно при промяна на резолюцията ще промените размера на изображението, защото броят на пикселите, които съставят изображението ще се разпрострят върху по-голяма или по-малка площ.

Сега, нека предположим, че искате да направите по-голям печат - да кажем размер, който е широк 14 инча. Може би след това да приключим с една снимка, която е широка около 9.3 инча, но по-важното е, че тя ще има резолюция от 155 пиксела/инч. Това не е достатъчна разделителна способност за високо качествен печат, както ще видим по-долу.

Увеличаване на размера

Въпреки че няма безплатен обяд, е възможно да се създаде допълнителна резолюция, когато е необходимо, но в определени граници. Вие вероятно сте забелязали, че диалоговия Photoshop има избор на полето в долната част, наречена Resample на изображението. Ако отметнете това поле decouples заключената връзката между широчина и височина и резолюция и позволява да ги определят поотделно.

resize

Ако включите тази опция, като поставите отметката пред нея, можете да направите изображението с какъвто искате размер и с резолюция, която ви харесва.

В този пример съм направила снимката 11X16.5 "на 360 PPI, но както може да се види в горната част на полето ще бъде увеличен размера на файла на повече от 67 мегабайта от оригиналния, който е под 9 мегабайта.

От къде идва тази резолюция и всички тези битове? Те са изобретени от Photoshop. Това е същото както, да скенираме с резолюция по-висока от истинската оптична разделителна способност на скенера. Това са празни пиксели. С други думи, няма нови данни, програмата просто използва наличните данни, за да се измислят нови пиксели и да се добавят към съществуващите.

"Е", може да кажете, "Това е доста безполезно. Какъв е смисълът? Всъщност, ако се прави в умерени граници, тази техника може да ви позволи да направите копия, които са по-големи от първоначалния си образ. Причината за това е, че един едър шрифт се гледа от по-голямо разстояние, отколкото ако е по-малък.

Както казах, ключовата дума е умереност. Една алтернатива е да се използва самостоятелен софтуер, наречен Perfect Resize

За последната версия на софтуера и неговите възможности може да да прочетете на тази web страница - Perfect Resize 7

Този софтуер използва различни математически алгоритми, от тези във Photoshop и по мое мнение е много по-добра за ressing. Важно е да се отбележи обаче, че и в двата случая, с колкото по-високо качество и по-голям размер е оригиналното изображение, толкова по-добре ще изглежда и изображениета, чийто размер е увеличен.

Накрая, можете също да използвате тази програма и за да намалите размера на снимките, например, ако искате да подготвите снимки за използване в уеб и искате те да са със 72 точки на инч. Може да използвате опцията Resample image, да зададете стойност от 72 точки на инч, и след това да зададете ширината и височината, на всичко, което ви е необходимо. Photoshop ще изхвърли ненужните пиксели и създаде файлове с подходящ размер.

От каква резолюция имаме нужда?

Последният въпрос е - колко голям е достатъчно голям? Отговорът зависи от устройството, на което ще гледате снимката или от устройството с което тя ще бъде отпечатана. Например, снимки за вашия дисплей обикновено се нуждаят от 72 PPI. Ако даден файл има по-висока резолюция, от тази, това просто не се различава на екрана. Единствената реална разлика ще бъде, че файлът ще бъде по-голям и поради това ще бъде по-бавно, да го изтеглите. За web снимките не е нужно да са с по-голяма резолюция от 72 точки на инч, независимо от техния размер.

Високият клас професионални принтери се нуждаят от различни резолюции. LightJet 5000, например, се нуждае от файл с точно 304,8 PPI. Консултирайте се със специалистите, които ще отпечатват вашите снимки от каква резолюция се нуждае принтерът им за да имате качествени снимки.

Мастиленоструйни принтери

Повечето фотографи правят печат с настолен мастилено струен принтер. Epson Фото принтерите са най-популярни, така че аз ще ги използвам като пример. Тези принтери, като модели 870/1270/2000P, (донякъде подвеждащо), са определени като 1440 DPI принтери. Това означава, че те са способни да разграничат, много точки на инч. Но, за да създадете цветно изображение, трябва да се използват 6 различни мастила, така че всеки отделен пиксел, възпроизведен след печата ще се състои от комбинация от цветни точки, които използват някои или всички от тези мастила. Ето защо имате нужда от повече точки от вашия принтер, отколкото имате пиксели в изображението.

Ако разделите 1440 на 6 получаваме 240. Това е истинската минимална резолюция, необходима, за да получите високо качествени фото-реалистични разпечатки от 1440 принтер Epson DPI. Много хора, вярват, че изходния файл с 360 PPI може да доведе до малко по-добър печат.

Мерни единици за резолюция.

SPI (samples per inch) е мярка за резолюцията при сканиране. Представлява броя на индивидуалните проби, които са взети в един инч от изображението. За да сканира едно изображение, скенерът взема проби от него. Колкото повече проби се вземат толкова сканираното изображение ще е по-близо до оригинала.

PPI (pixels per inch) представлява мярка за екранна резолюция - на екрана изображението е представено от съвкупност от пиксели.

DPI (dots per inch - точки на инч) е мярка за резолюцията на печатащото устройство. Отговаря на точките от мастило или тонер, от които се състои едно принтирано изображение. Колкото повече са тези точки, толкова по-добро е качеството.

LPI (lines per inch - линии на инч) мярка за честотата на редовете в полутонов екран. Принтерът представя изображението като линии от полутонови точки.

PPI (пиксели на инч) и DPI (точки на инч), често се използват взаимозаменяемо в тази индустрия от професионалисти, и любители. За да бъде напълно правилно, си струва да се отбележи, че резолюцията при скенерите, цифровите фотоапарати и дисплеи се измерва в PPI докато при принтерите се измерва в DPI. Сега вече вие знаете разликата.

Заключение

Това е тема, която е по-лесно да се разбере, като експериментирате с изображенията, отколкото като прочетете за това. Опитайте се да манипулирате вашите снимки, променяйки размерите им. Накрая, когато записвате вашите файлове се уверете, че сте ги запазили с резолюцията на оригиналното изображение. Само когато един оригинален файл е безопасно съхранен, едва тогава трябва да започне да се променя резолюция и т. н.

Резолюция на матрицата на фотоапарата

Резолюцията на матрицата е един от важните параметри, като тя основно определя колко големи изображения ще може да отпечатате. Всяка CCD матрица съдържа определен брой фотодетектори, които определят размера на изображението. Последният модел фотоапарат с най-голяма резолюция до сега в света може да се похвали с впечатляващите 36,3 ефективни мегапиксели. Това са последните два – Nikon D800 и NikonD800E. Това означава, че ще можете да увеличавате снимките си до 59,4x84.1 см. при 200DPI.

За качеството на една снимка не са от най-голямо значение мегапикселите, а по-скоро добрата оптика! Ако няма да са ни нужни големи разпечатки на снимките, по-добре е да си вложим парите в по-скъп обектив с отлични характеристики, отколкото да купуваме фотоапарат с впечатлаващи мегапиксели.