Режим "Приоритет на диафрагмата" и "Приоритет на скоростта"

Двата основни режима, които масово се използват във фотографията – това са режимите, в които ние имаме възможност да изберем една постоянна величина, а фотоапарата да подбере останалите.  Трите основни параметъра, които влияят на качеството на нашите снимки, това са скоростта на затвора, отвора на блендата или диафрагмата и стойността на ISO. Обикновено виждайки какви са условията за снимане ние можем да зададем стойността на ISO-то, като се съобразим с осветеността на обекта и с нашите идеи за снимката, която искаме да получим. Избирайки ISO-то ни остават още два параметъра, които трябва да следим, за да получим добре експонирана снимка – блендата и скоростта на затвора. Ако изберем режим на снимане, който да ни позволи да зададем ръчно твърда стойност на единия от тези два параметъра, то тогава за камерата ще остане възможността сама да нагласи само единия от тях.

 

Av modeРежим - Приоритет на диафрагмата Aperture Priority


Често този режим е отбелязан със символа "А" или "Av " на вашия фотоапарат. В този режим фотографът задава блендата, която желае да използва и камерата намира решение за скоростта на затвора, което е подходящо в условията, в които снимате. Блендата основно влияе на изображението по отношение на дълбочината на рязкост (DOF). В резултат на това повечето хора използват режима с “Приоритет на диафрагмата”, когато се опитват да имат някакъв контрол в дълбочината на полето на рязкост (DOF).  Ако искате да постигнете плитък DOF (например искате да заснемете малко цвете на добре размазан фон), ще трябва да изберете голяма бленда (например f/1.4) и оставете фотоапарата да изберете подходяща скорост на затвора. Ако искате да направите снимка, в която всичко да е на фокус трябва да изберете по-малка апертура (например f/22) и оставете фотоапарата да избере подходяща скорост на затвора.


При избора на отвор на диафрагмата (блендата) имайте предвид, че камерата ще избира по-малки или по-големи скорости на затвора и че идва един момент, когато скоростта на затвора може да стане твърде голяма, за да продължавате да държите в ръце фотоапарата си (обикновено около 1/60). След като получите много по-бавна скорост от това ниво, ще трябва да обмислите възможността за използване на статив. Също така, ако снимате движещ се обект, скоростта на затвора ще повлияе на начина, по който е заснет и бавната скорост на затвора ще означава, вашият обект ще бъде замъглен).


Режим - Приоритет на скоростта ”Shutter Priority”Tv_Mode


Често този режим е обозначен със символ Tv или S. При него вие като фотограф избирате скоростта на затвора и оставете фотоапарата да вземе решение за това каква бленда да избере, за да се получи  добре експонирана снимка. Кога трябва да използвате режим „Приоритет на скоростта”? Повечето хора използват този режим, когато искат да имат по-голям контрол над скоростта с която могат да снимат движещ се обект.


Например, ако искате да снимате един състезателен автомобил, но искате да го замразите напълно, така че да няма Motion Blur, тогава трябва да изберете много бърза скорост на затвора да речем 1/2000 и камерата ще се вземе под внимание колко светлина има на разположение и ще определи най-подходящия отвор на блендата. Ако вместо това искате да снимате колата, но да получите Blur за движение, за да илюстрирате колко бързо се движи колата, може да изберете по-бавна скорост на затвора, например 1/125 и камерата ще избере по-малък отвор на блендата в резултат на това. Тъй както камерата избира различни отвори при избора на различни скорости на затвора, то това ще се отрази на дълбочината на рязкост в изображението. Това означава, че ако изберете бърза скорост на затвора, за да замразите един бързо движещ се обект, ще имате по-отворена бленда и по-тесен DOF.

 

Нужна Ви е доста практика, за да усетите тази зависимост между скоростта на затвора и апертурата (блендата) и да свикнете с нея. Когата използвате тези две опции за настройка на Вашия фотоапарат, Вие трябва да следите не само стойностите, които сте задали, но и тези, които камерата избира сама.

 

При снимане в режими Av или Tv, е най-добре да се опитате да направите поредица от снимки при разлечни настройки . Това ще гарантира, че има вероятност да получите най-малко една снимка, който отговаря на желанията Ви.


В режим „Приоритет на диафрагмата” направете няколко снимки с най-голямата апертура, която можете да зададете (това са най-малките номера) и да видите как тя размива фона (но също така увеличава скоростта на затвора) и след това се опитайте да направите някои снимки при най-малката апертура, която можете да зададете (това е най-голямия номер), за да видите как се държи обекта, който е в центъра на вниманието.


В режим „Приоритет на скоростта на затвора” може да си поиграете с бързи и бавни скорости на затвора, и да видите как това въздейства на дълбочината на полето на рязкост DOF.


Не трябва да бъдете разочаровани, ако вашите първоначални снимки не са това, което очаквате – нужна Ви е доста практика, за да проумеете как се работи с тези режими. Но имайте предвид, че когато съумеете да ги овладеете, ще имате доста по-творчески контрол над вашите снимки. Затова наистина си струва научаването на тези режими.