Макро лещи (Close-up filters)

Close-up.jpgСветът на макрофотографията е уникален. Най-сигурният начин да направим прекрасна макро – снимка е да си купим макро  обектив, но ако нямате пари за него може да експериментирате най-напред с макро лещи (Close-up filters). Те представляват втори обектив, който се поставя пред основния и принципа на действие може да се сравни с очилата за четене. Позволяват на основния обектив да погледне на по-близко разстояние! С помощта на тези лещи се намалява фокусното разстояние Close-upна обектива и това ни позволява да фокусираме от по-близко разстояние. Обикновено се монтират на основния обектив на мястото за поставяне на филтри. Произвеждат се и се продават от производителите на фото филтри. Някои производители класифицират техните макро лещи като диоптри.
Докато някои едноелементни макро лещи предизвикват появата на тежки аберации, то има и висококачествени лещи, направени като ахроматични дублети, които са в състояние да направят прекрасни макро снимки с доста малка загуба на детайлност. Някои макро лещи могат да се използват и в комбинация, например +1, +2 и +4 диоптъра могат да бъдат комбинирани, за да се получи 1-7 стъпки.