Дефиниции за различни видове фотографии

Ако решите да участвате в някой фотоконкурс, който е под патронажа на FIA или PSA ще трябва да се съобразите с определенията за категориите, според тези международни организации. В противен случай вашите изображения могат да бъдат дисквалифицирани поради факта, че не сте ги подали в правилната категория, според определението за нея!

Дефиниция на FIAP за ТРАДИЦИОННА ФОТОГРАФИЯ

Традиционна фотография е тази, която се придържа към оригиналното съдържание на изображението. Допустими са минимални корекции с цел подобряване на изображението, които не променят реалността на сцената и изглеждат естествено. Преаранжиране, подмяна, добавяне или премахване на каквато и да е част от оригиналното изображение (с изключение на кроп) е строго забранена.

СВОБОДНА ЦВЕТНА Категория Традиционна Фотография

В тази категория може да бъде подадено всяко изображение, което отговаря на общите правила за традиционната фотография. Изображения, които са обработени прекалено, чрез преаранжиране, подмяна, добавяне или премахване на каквато и да е част от оригиналното изображение, следва да бъдат подадени в категория ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА.

Дефиниция на FIAP за монохромна фотография TRAD

Творба в черно и бяло, от много тъмно сив нюанс (черно) до много светло сив нюанс (бяло) е монохромна фотография. Творба в черно-бяло, тонирана изцяло в един цвят, остава монохромна фотография и може да бъде класирана в категория Монохромна фотография; репродукция на подобна творба може да бъде направена в черно и бяло в каталог под патронажа на FIAP.Черно-бяла фотография, тонирана частично в един цвят или чрез добавяне на допълнителен цвят се превръща в цветна (полихромна) фотография и следва да бъде подадена в категория Цветна фотография.

Дефиниция на PSA за монохромна фотография

Монохромното изображение е изображение с различни нюанси на не повече от един цвят (нюанси от най-светло до най-тъмно, но въпреки това един цвят). Изображения, които видно са тонирани в един цвят, ще се считат за монохромни. Изображения, тонирани в няколко цвята (различни нюанси на два или повече цвята), както и черно- бели изображения, със добавен акцентен цвят, не се приемат в категориите от клас Монохром и трябва да бъдат подадени в категории от клас Цветен.

Експериментална фотография

Тази категория може да бъде наречена и Абстрактна, Креативна, Сюрреалистична, Компютърно модифицирана. Фотография, при която оригиналното изображение е променено чрез създаване/добавяне на нови сцени, пренареждане, подмяна, добавяне или премахване на съдържание може да бъде класирано в категория Експериментална фотография. В най-общи линии тази категория покрива огромно разнообразие от изображения, постигнати чрез многобройни техники. Всички компоненти на изображението (което може да включва и компютърна графика) трябва да бъдат създадени от участника, а фотографското съдържание да е преобладаващо (сток изображения не се разрешават). Фотографии, обработени с цел подобряване на изображението, възстановяване или компресия без променяне на реалността на изображението, следва да бъдат качени в категориите, маркирани Традиционна Фотография.

ПРИРОДА (Nature)

Фотографии, подадени в секция ПРИРОДА, задължително трябва да отговарят на следните FIAP, PSA и RPS дефиниции. Изображения, качени в категория ПРИРОДА, които не отговарят на изискванията на категорията, няма да бъдат журирани.

Дефиниция на FIAP за ПРИРОДА

Фотографията с тема ПРИРОДА описва всички клонове на естествената наука (с изключение на антропология и археология) по такъв начин, че добре информиран човек да може да идентифицира обекта на заснемане и да потвърди точното му отразяване. Историята, разказана в една фотография има по – голяма тежест или стойност от нейното техническо изпълнение и качество. Човешкият елемент не трябва да присъства във фотографиите с изключение на снимките, в които е интегрирана част от фотографираната история. Например сови или щъркели, адаптирали се в среда, контролирана от хората. Пръстени, етикети и радио нашийници, поставени с научна цел се допускат. Фотографии на изкуствено създадени хибридни растения, култувирани растения, опитомени диви животни, домашни животни или хербарии не се допускат, както и всяка друга форма на манипулация, която променя истината за фото отразяването на обекта. Не се допускат техники, които добавят, разместват или премахват части от изображението, с изключение на кроп. Техники, които подобряват изображението без да променят естествената история на съдържанието и без да променят оригиналната сцена, са разрешени, включително HDR. Техники, които премахват елементи, добавени от фотоапарата, като петна от прах и цифров шум са позволени. Сглобени изображения не се допускат. Всички позволени подобрения трябва да изглеждат естествени. Цветни фотографии могат да бъдат превърнати в монохромни. Инфрачервени изображения – директни или преработени – не се допускат.

Дефиниция на PSA за ПРИРОДА

Фотографията с тема ПРИРОДА е описва всички клонове на естествената наука (с изключение на антропология и археология) по такъв начин, че добре информиран човек да може да идентифицира обекта на заснемане и да потвърди точното му отразяване. Историята, разказана в една фотография има по – голяма тежест или стойност от нейното техническо изпълнение и качество. Човешкият елемент не трябва да присъства във фотографиите с изключение на снимките, в които е интегрирана част от фотографираната история. Например сови или щъркели, адаптирали се в среда, контролирана от хората. Пръстени, етикети и радио нашийници, поставени с научна цел се допускат. Фотографии на изкуствено създадени хибридни растения, култувирани растения, опитомени диви животни, домашни животни или хербарии не се допускат, както и всяка друга форма на манипулация, която променя истината за фото отразяването на обекта. Не се допускат техники, които добавят, разместват или премахват части от изображението, с изключение на кроп. Техники, които подобряват изображението без да променят естествената история на съдържанието и без да променят оригиналната сцена, са разрешени, включително HDR. Техники, които премахват елементи, добавени от фотоапарата, като петна от прах и цифров шум са позволени. Сглобени изображения не се допускат. Всички позволени подобрения трябва да изглеждат естествени. Цветни фотографии могат да бъдат превърнати в монохромни. Инфрачервени изображения – директни или преработени – не се допускат. Изображения, качени в категория ПРИРОДА, съгласно изискванията за категорията по-горе могат да бъдат фотографии на пейзажи, геоложки форми, климатични феномени, както и съществуващи организми. Това включва и изображения, заснети в условия, при които обекта е в контролирана среда – зоопаркове, ферми, ботанически градини, аквариуми и всякакви други инфраструктури, в които обекта е тотално зависим в своето хранене от хората.

Дефиниция на PSA за Автентичен WildLife

Изображения, подадени в категория Wildlife, които отговарят на дефиницията за Природа по-горе, се дефинират още като един или повече съществуващи зоологични или ботанически организми, свободни и неограничени в естествена или пригодена среда на живот. Пейзажи, геоложки форми, снимки на животни в зоологически градини, ферми или всякакви други съществуващи зоологични или ботанични организми, направени при контролирани условия, не се допускат в категория Wildlife. Wildlife не е ограничено само до животни, птици и насекоми. Морски и ботанически обекти (включително гъби и водорасли), заснети в естествена среда са подходящи диви обекти, както и трупно месо на съществуващи видове.