Апертура (Бленда)

Апертурата (блендата) се определя от диафрагмата на обетива на фотоапарата, който контролира количеството на светлината, която докосва филма или сензора при цифровите фотоапарати, когато се отваря затвора. Настройките за отвора на диафрагмата се измерват в f-числа, известни също като f-Stop. f-числата са изчислени чрез разделяне на дължината на диаметъра на обектива на фокусно разстояние. Настройките на апертурата (блендата) са разположени най-често на външния ръб на обектива на фотоапарата.

Апертура (Бленда)

Големите отвори на блендата, вариращи от около f 2.0 до f 5.5, позволявят на повече светлина да навлезе през обектива. Следователно, ако фотографът настрои блендата си да е по-отворена, един обект ще се превърне в основна характеристика на снимката, и значително ще се намаят всички други детайли, на фона на снимката. Големите отвори на блендата се използват често за портрети или макро снимки.

боке

При апертура f 3

Алтернативно, малки отвори, вариращи от f16 до f32, включват повече детайли както в преден план, така и като фон. В такива снимки, повече елементи са на фокус заедно с централния обект. В резултат на това снимки, направени с тесни отвори придават по-голяма перспектива. Пейзажите и градски пейзажи са обичайните обекти на снимки, направени с малки отвори на блендата. 

 flowers

При апертура f 22

По-малко f - число означава по-широка бленда, по-голямото f - число означава по-тясна бленда. Всяко преместване с едно деление е една бленда. С всяко преместване се увеличава или намалява големината на отвора и съответно количеството светлина, което ще премине през него за определен период от време.

Ето и един полезен видеоурок, който се надявам да Ви помогне да разберете още по-добре понятието АПЕРТУРА!