Цветови профили във фотографията

Терминът "цветови профил", в действителност, не е много добър превод на фразата color profile от английски език, който се използва за обозначаване на определен брой цифри, обозначаващи някои точки в координатната система за всеки пиксел от изображението. Създаден да стандартизира подхода към цвят, понякога пречи на фотографа, който не е напълно запознат с тънкостите на различните профили, което налага многокротно използване на метода на пробата и грешката.

Както знаете, при заснемане на цифрово изображение, фотоапарата го разделя на броя на наличните пиксели, всеки от които има свой собствен цвят, който се съхранява в него като набор от битове в данните за интензивността на светлината в три цветови канали (червено, зелено, синьо), които при възпроизвеждане ще дадат на компютъра за всеки специфичен цвят пикселите в определен цвят. Въпреки това, тези данни могат да бъдат представени под формата на числа, които определят координатите на картата. Като по този начин се получава цветната карта RGB, буквално с три числа може да бъде разположен върху нея абсолютно всеки цвят.


Adobe RGB 1998 г. и sRGB IEC61966-2.1 (sRGB) са две от най-често срещаните цветови пространства, използвани в цифровата фотография. Тази статия има за цел да изясни някои от объркванията, свързани с sRGB и Adobe RGB 1998 г., и да предостави насоки за това кога да се използва всяко едно от тези цветови работни пространства.

sRGB е RGB цветово пространство, предложено от HP и Microsoft, защото то се приближава до цветовата гама на най-разпространените устройства компютърни дисплеи. Така, че sRGB служи като "най-доброто предположение" за това как даден монитор възпроизвежда цветовете, поради което то се превърна в стандартно цветовото пространство за показване на изображения в интернет. Цветовата гама sRGB обхваща само 35% от видимите цветове, определени от CIE. Въпреки, че sRGB резултатите са в една от най-тесните гами на всяко работно пространство, sRGB все още се смята за достатъчно широко, за повечето цветни приложения.

Adobe RGB 1998 е проектиран (от Adobe Systems, Inc.), за да обхване повечето от цветовете, постижими по CMYK принтери, но с помощта на само RGB основни цвята на дадено устройство като на дисплея на компютъра. Adobe RGB 1998 цветовото пространство обхваща около 50% от видимите цветове, определени от CIE - подобряването на гамата sRGB е предимно в циан-зелените нюанси.

Печат
Всички тези допълнителни цветове в Adobe RGB 1998 са страхотни за гледане на монитора на компютъра, но всъщност дали можем да ги възпроизвеждаме при печат? Би било жалко да редактирате използването на тези допълнителни цветове, само за да се стесни по-късно тяхната интензивност поради ограниченията на принтера. Истината е, че можем да видим разликата, само ако изпалзваме за печат принтери от най-висок клас.