Поляризационни филтри (PL)

CPL-Circular-Polarizing-CIR-Filter.jpgСветлинните лъчи, които са отразени от някаква повърхност стават поляризирани и поляризационните филтри се използват, за да изберете кои от светлинните лъчи ще попаднат във вашия обектив. Поляризационният филтър ще премахне потенциално разсейващи отражения от неметални повърхности като стъкло и вода и ще увеличи наситеността на цветовете. Чудесен е за небе. Поляризационните филтри са два вида – линейни и кръгови или линеарни и циркулярни PL (Linear Polarising) и PL-CIR (Circular Polarising). Видът на филтъра който ви е нужен зависи от фотоапарата ви.

Ако използвате автофокусен SLR (дигитален или 35 мм) например, с автоматичен режим на измерване, ще ви трябва кръгов филтър. Това е, защото линейният поляризационен филтър ще попречи на сложната система за измерване и на автоматичното фокусиране на съвременните фотоапарати.
Ако използвате фотоапарат с ръчен фокус, можете да използвате или кръгъл или линеен поляризационен филтър. Ако все още не сте сигурни за типа на поляризационния филтър от който имате нужда, проверете инструкцията на вашия фотоапарат.
В съвременните фотоапарати се използват най-масово кръговите поляризационни филтри. Те придават допърнителна дълбочина на снимките. Освен това повечето поляризационните филтри са и UV-филтри (филтрират UV спектъра до около 400nm).

Поляризационните филтри се използват за управление дължина на вълната на светлината. С въртенето всъщност се променя равнината/ъгъла на поляризация. Когато е завъртян под подходящия ъгъл, филтърът спира случайно поляризираната светлина и пропуска само тази, която е поляризирана под ъгъла на филтъра. Ротацията на филтъра ще е необходима, за да се намери оптималната позиция на поляризация. От фотографска гледна точка това може да направи прозрачна вода или стъкло и създава впечатлението, на насища цветовете в сцената, тъй като голяма част на отразенити отблясъци от предмета са отстранен от поляризатора.
В ясен слънчев ден, много от светлината в небето е поляризирана и филтърът ще даде много силен син ефект и всички бели облаци ще се открояват впечатляващо.

Поляризационните филтри имат 2 пръстена – чрез резбата на долния пръстен, филтърът се прикрепя за челната леща на обектива, като горният пръстен остава свободен и може да се върти. С въртенето на горния пръстен, се наглася силата на поляризация на светлината, а от там и силата на ефекта . Най-добре можете да забележите този ефект като гледате през визьора на апарат с прикрепен поляризационен филтър. При употреба на поляризационни филтри не трябва да ги слагате върху друг вид филтри, защото това ще намали качеството на изображението и може да доведе до затъмняване в ъглите на кадъра – винетиране.