VII международен дигитален салон FLASH MUSIC 2015 - до 28.08.2015

Flash music 2015В конкурса могат да вземат участие професионалисти и любители от цял свят.

1. Раздел - Тематичен - единична снимка

2. Раздел - Тематичен - серийни снимки

За серия се приемат до 5 фотографии. Журито си запазва правото да избира отделни кадри.

НАЦИОНАЛЕН ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС „Моята Рила"

Фотоконкурс Моята РилаНационалният фотографски конкурс „Моята Рила“ се организира от Агенция за Регионално развитие на Рила и Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“.  Крайният срок за подаване на фотографиите е 31 декември 2015 г. Победителите ще бъдат обявени до края на месец януари 2016 г.

Цветови профили във фотографията

Терминът "цветови профил", в действителност, не е много добър превод на фразата color profile от английски език, който се използва за обозначаване на определен брой цифри, обозначаващи някои точки в координатната система за всеки пиксел от изображението. Създаден да стандартизира подхода към цвят, понякога пречи на фотографа, който не е напълно запознат с тънкостите на различните профили, което налага многокротно използване на метода на пробата и грешката.

Международен фотоконкурс "Eye Contact" - до 31.08.2015

Eye contactВъведете вашите най-добри улични снимки, където имате визуален контакт с вашия обект (ите), Снимки, включващи наблюдателя в сцената.

Награди:
1-во място: CAMSLINGER 160, предлагани от COSYSPEED GMBH
2-ро място: PIXEL POCKET ROCKET , предлагани от Thinktank PHOTO
3-то място: Една електронна книга по ваш избор от този сайт http://www.alexcoghe.com/eye-contact-free-contest/

Снимане на водопади

Пешеходните пътеки до водопади винаги са едни от най-популярните маршрути. Има си и причина за това: като хора, ние сме естествено привлечени към водата. Това е един от най-основните ни инстинкти за оцеляване. Ние обичаме не само да съзерцаваме с очите си водата, но обичаме и звука на падащата вода, обичаме и усещането за прохлада около водните басейни в горещия летен ден.

Така че, напълно естествено, водопадите са един много популярен обект за снимне! Ето няколко съвета за заснемането им:

Разпространи съдържание